V836130R Yamaha Volume knob 2.5cm grey

Regular price £3.95

Yamaha Volume knob 2.5cm grey

Volume control - grey plastic - push fit
 
Fits : PSR290, PSR292, DGX203, DGX205